تعداد یاران امام زمان (عج )چند تا می باشد ؟ ۳۱۳نفر .

پیامبران اولوالعزم را نام ببری ؟ نوح – ابراهیم – موسی- عیسی-محمد(ص).

نام کتاب های پیامبران را نام ببرید ؟ (انجیل :عیسی)- (تورات : موسی)- (قرآن : محمد)

-(زبور : ابراهیم)-(صحف : نوح ).

نام پدر حضرت محمد (ص)چیست ؟ عبدالله .

نام مادر حضرت محمد( ص)چیست ؟ آمنه .

نام دایه حضرت محمد( ص)چیست ؟حلیمه.

نام عموی حضرت محمد( ص) چیست ؟ ابوطالب .

کدام پیامبر در شکم نهنگ بود ؟ حضرت یونس .

حضرت محمد ( ص) در چند سالگی ازدواج کرد ؟ در سن ۲۵سالگی.

حضرت محمد ( ص)در چند سالگی به پیامبری رسید ؟ در سن ۴۰سالگی .

قاتل امام علی (ع) چه نام داشت ؟ ابن ملجم مرادی .

امام حسن مجتبی(ع)در سن چند سالگی و توسط چه کسی به شهادت رسید ؟ در سن ۴۸سالگی و توسط جعده دختر اشعث.

امام زمان در چه شهری به دنیا آمده است ؟ در سامرا.

نام مادر امام زمان (عج) چیست ؟ نرجس (ریحانه – سوسن – صقیل )نام داشت .

قبر نوح در کجاست ؟ در نجف کنار قبر امیر المومنین علی (ع).

اصول دین را نام ببرید ؟ ۱- توحید ۲- عدل ۳- نبوت ۴- امامت ۵- معاد .

فروع دین را نام ببرید ؟ ۱-نماز ۲-روزه ۳- جهاد ۴-حج ۵-خمس ۶-زکات ۷- امربه معروف ونهی از منکر 8- تبری و تولی.

اولین مسجد مسلمانان که توسط پیامبر و یارانش ساخنه شد چه نام داشت ؟ قبا

 همسر حضرت ابراهیم چه نام داشتند ؟ هاجر و ساره.

انواع آب ها را نام ببرید ؟ آب مطلق و آب مضاف.

منظور از آب مطلق چیست ؟ آبی که معمولی باشد .

منظور آب مضاف چیست ؟ آبی که چیزی مخلوط آن باشد .

چند مثال از آب مطلق را نام ببرید ؟ آب چاه – آب لوله کشی –آب کر- آب باران-آب قلیل.

چند مثال از آب مضاف را نام ببرید ؟ آب میوه- آب نمک- آب شکر-گلاب – آب گل.

آیا در اصول دین می توان مرجع تقلید انتخاب کرد؟ خیر

آیا درفروع دین می توان مرجع تقلید انتخاب کرد؟ بله

چهارده معصوم را نام ببرید ؟ حضرت محمد(ص),حضرت فاطمه(س)و ۱۲ امام.

فرزند امام حسن مجتبی (ع) چه نام داشت ؟ حضرت قاسم .

نام چند پیامبر در قرآن آمده است ؟ ۲۷پیامبر.

تعداد یاران امام حسین(ع) در صحرای کربلا چند تا بوده اند ؟ ۷۲ تن .

پیام امام حسین (ع)در جنگ کربلا چه بود ؟ نماز و امر به معروف و نهی از منکر .

دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد ؟ از سرزمین عربستان .

روز غدیر را توضیح دهید ؟ روزی که پیامبر از حج برگشت ودر راه در یک محلی توقف کرد و امام علی(ع)را برای جایگذینی بعد از خود انتخاب کرد.

لقب پیامبران اولوالعزم را نام ببرید ؟ (نوح: نبی الله )-(ابراهیم :خلیل الله )-(موسی :کلیم الله )-(عیسی :روح الله )-(محمد :رسول الله ).

معراج چیست ؟ زمانی که پیامبر از زمین به آسمان اروج کرد و یک پرده با خدا بیشتر فاصله نداشت یعنی از ثری تا ثرا.

امام سجاد(ع) در کجا دفن است ؟ در قبرستان بقیع دفن است.

امام سجاد (ع) در هنگام وفات چه سوره هایی را می خواند ؟ سوره ی واقعه و فتح.

امام باقر (ع) در کجا دفن است ؟ در قبرستان بقیع دفن است .

امام صادق (ع)در چند سالگی به شهادت رسید ؟ در سن ۶۵سالگی.

مادر امام صادق (ع) چه نام داشت ؟ ام فروه .

مدت امامت امام رضا (ع)چند سال بود ؟ ۱۰سال.

امام رضا(ع)در چه سنی به شهادت رسید ؟ درسن ۵۵سالگی.

نام مادر امام رضا(ع) چه بود ؟ نام آن تکتم که بعد توسط امام کاظم (ع) طاهره نام گرفت .

امام جواد(ع) در چه سنی به شهادت رسید؟در سن ۲۵سالگی .

امام جواد (ع) در چند سالگی پدر بزرگوارش را از دست داد ؟در سن ۸ساگلی .

نام وکنیه ی امام جواد(ع) چیست؟ نامش محمد کنیه اش ابو جعفر  بود.

حضرت مهدی(عج)دو دوره غیبت داشت آنها را نام ببرید ؟ غیبت صغری و غیبت کبری .

نام مهمترین جنگ های پیامبر را نام ببرید ؟ بدر – احد -  خندق.

نام مهمترین سریه های پیابر را نام ببرید ؟ موته و ذات السلاسل.

نام جنگ های امام علی(ع)را نام ببرید ؟ جنگ جمل- صفین – نهروان.

غزوه راتوضیح دهید ؟ غزوه جنگ هایی که پیامبرمستقم در آن ها بود را غزوه می گویند.

سریه را توضیح دهید ؟ سریه جنگ هایی که پیامبرمستقیم در آن ها نبودفقط رهبری آن ها رادر دست داشت .

بزرگترین و مهمترین مسجد اسلامی چه نام داشت و در کجا است ؟مسجد الحرام در مکه.

لقب امام هفتم چه بود و چه معنی دارد  ؟ کاظم یعنی فرو برنده ی خشم .

حضرت محمد (ص)برای عبادت وتفکر به کجا می رفت؟ به غار حرا.  

جبرئیل کیست ؟ فرشته ای که پیام های خدا را به پیامبر می رساند.

حضرت محمد(ص)با نگاه به صورت مهربان حلیمه به یاد چه کسی می افتاد ؟ به یاد مادر ش آمنه می افتاد.

اولین شهدای راه اسلام چه کسانی بودند ؟ یاسر و سمیه اولین زن وشوهری بودند که به بهشت وارد شدند.

قبیله ی قریش دارای چند شاخه  است ؟دارای ۱۰  شاخه می باشد.

یکی از شاخه های  مهم قبیله ی قریش را نام ببرید ؟ قبیله ی بنی هاشم.

حلیمه که دایه حضرت محمد (ص) بود از چه قبیله ای بود ؟ قبیله بنی سعد.

چه کسانی اولین ایمان آورندگان به دین حضرت محمد(ص)یودند؟ ابتدا امام علی(ع) به عنوان اولین مرد و دومی حضرت خدیجه (س)به عنوان اولین زن بودند.

همزمان با میلاد پر برکت پیامبرعزیز اسلام (ص)حوادثی رخ داد آنها را نام ببرید ؟ ۱- آتشکده فارس به سردی و خاموشی گرائید ۲-دریاچه ی ساوه (شهری در ایران )خشک شد ۳- کنگره های کاخ کسری  پادشاه ایران در هم شکست و بتها واژگون شدند.

نام حضرت نوح در روایات مختلف را نام ببرید ؟ عبد الغفار- عبدالملک- عبدالاعلی.

کمترین وبیشترین عمر حضرت نوح(علیه السلام ) در روایات را بگویید؟ کمترین آن ۱۰۰۰ سال وبیشترین آن ۲۸۰۰ سال است .

نسب ابراهیم را بنویسید ؟ ابراهیم بن ناحوربن سروج بنرعو بن فالج بن عابر ین شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح(علیه السلام ).

مباح را توضیح دهید ؟ انجام دادن و انجام ندادن آن مساوی است .

حضرت فاطمه (س) بعد از پدر بزرگوارش  چند روز سالم بود. در روایاتی  می گویند ۲۷ روز سالم بودند.

فرزندان امام علی(ع) را نام ببرید ؟ امام حسن(ع) – امام حسین (ع) – حضرت ابولفضل (ع)–حضرت زینب(س)- حضرت ام کلثوم(س).

فرزندان امام حسین را نام ببرید ؟ امام سجاد (ع)- علی اضغر –علی اکبر –رقیه (س)-سکینه (س) .

پیامبر اسلام در سن چند سالگی و در کدام شهر رحلت کرد ؟ در سن ۶۳ سالگی و در شهر مدین رحلت کرد .

امام حسین (ع)چند سال امامت کرد ؟ ۱۰ سال امامت کرد .

امام رضا (ع) در کجا به دنیا آمد ؟ در شهر مدینه به دنیا آمد.

چرا حضرت محمد(ص) را ((محمد امین)) می گویند؟ چون شخصی امانت دار و راست گو بود.

نام دختر حضرت محمد(ص) چه بود ؟ حضرت فاطمه (س).

چه کسی کار های نیک و بد ما را ثبت می کند ؟ فرشتگان.

جابربن عبدالله از یاران جه امامانی بود ؟ از زمان پیامبر تا امام پنجم .

لقب امام علی (ع) چیست ؟امیرالمومنین .

لقب امام حسن(ع) چیست ؟ مجتبی.

لقب امام حسین (ع)چیست؟سید الشهداء .

لقب امام زین العابدین چیست ؟ سجاد.

لقب امام محمد باقر چیست ؟باقر العلوم .

پنج تن ال عبا را نام ببرید ؟ حضرت محمد(ص)-حضرت علی(ع)-حضرت فاطمه (س) –امام حسن(ع)-امام حسین(ع).

تعداد پیامبران چند تا میباشد ؟ ۱۲۴ هزلر پیامبر.

نام همسران امام علی (ع) را نام ببرید ؟ حضرت فاطمه (س)و ام البنی.

نام مادر حضزت علی(ع) چیست ؟ فاطمه بنت اسد .

نام پدر امام علی(ع) چیست ؟ ابو طالب.

جعفر طیار چه کسی بود ؟ یکی از یاران امام علی (ع) بود .

تبری را توضیح دهید ؟ دشمنی با دشمنان خدا را تبری گویند.

تولی را توضیح دهید ؟ دوستی با دوستان خدا را تولی گویند.

قبر حمزه در کجا است ؟ در احد می باشد .

عاشیه که بود ؟ همسر پیامبر بود .

عاشیه باعث شد که کدام جنگ شروع شود؟ جنگ جمل.

حضرت رقیه در واقعه ی کربلا چند ساله بود ؟ ۳ ساله بود .

حضرت علی اضغر در واقعه ی کربلا چند ماهه بود ؟ ۶ ماهه بود.

مجموعه سخنان امام علی (ع)در چه کتابی جمه آوری شده است ؟ نهج البلاغه.

امامت را توضیح دهید ؟ خلافت بلافاصله ی امام بعد از پیامبررا امامت گویند.

معاد جسمانی است یا روحانی ؟ معاد روحانی است .

غذا خوردن جسمانی است یا روحانی ؟ غذا خوردن جسمانی است .

بعثت را توضیح دهید ؟ به برگزیده شده حضرت محمد (ص) به پیامبری را بعثت می گویند .

حیواناتی که گوشت آنها مکرو است را نام ببرید ؟ قاطر – اسب - الاغ.

حیوانات حلال گوشت را نام ببرید ؟ گاو- گوسفند- شتر- آهو- گاو وحشی – گوسفند وحشی-بزوحشی.

تابعین چه کسانی هستند ؟ کسانی که  پیامبر را ندیدند اما یاران پیامبر را دیدند .

انصار چه کسانی بودند ؟ یاران پیامبر در مدینه را انصار گویند .

مهاجرین چه کسانی بودند؟ کسانی که با پیامبراز مکه به مدینه هجرت کردند را مهاجرین گویند.

احزاب چه گروهی بودند ؟  گروهی از قریش که برای مبارزه با پیامبر هم پیمان شدند را گروه احزاب گویند.

حدیثه یوم الدار را توضیح دهید ؟وقتی که حضرت محمد (ص) دعوت به دین اسلام را علنی کرد و خویشاوندان خود را دعوت کرد .

حدیث غدیر در چه موقعی نازل شد ؟ در حجه الوداع در سال دهم هجرت .

حدیث ثقلین را توضیح دهید ؟ حدیث ثقلین درباره کتاب قرآن و اهل بیت پیامبر بودکه فرمودند:این دو چیز گرانبها را نزد مردم به امانت می گذارم .

جنگ بدر در کجا اتفاق افتاد ؟برسر چاهای بدر این جنگ اتفاق افتاد.

جنگ احددر کجا اتفاق افتاد ؟ در کوه های احد اتفاق افتاد .

جنگ خندق در کجا اتفاق افتاد ؟ در شهر مدینه به پیشنهاد سلمان فارسی دورتادور شهر را خندق حفر کردند.

جنگ تبوگ در کجا و چگونه اتفاق افتاد ؟ بین ایران  و روم بود که خبر شایعه (مرگ حضرت محمد (ص))درآن بود و آخرین جنگ رسول خدا حضرت محمد (ص) به شمار می آید .

لیله المبیت را توضیح دهید ؟ شبی که امام علی(ع) جای پیامبر اسلام خوابید را شب لیله المبیت گویند.

غسیل الملائکه را توضیح دهید ؟ حنضله بود که توسط ملائکه غسل داده شده بود را غسیل الملائکه گویند.

چرا شیعه را جعفری گویند ؟چون تدریس شیعه از زمان امامجعفر صادق(ع)شروع شد به همین دلیل شیعه را جعفری گویند.

صلح حدیبیه را توضیح دهید ؟صلح بین کفار و مسلمانان بود که هیچ کدام حق جنگ بین هم را نمی دانستند.

در چه شرایطی وضو باطل است ؟ با ادرار کردن – خوابیدن – مستی-  بول کردن – جماع کردن – استراءکردن – خون آمدن قسمتی از بدن.

تسبحات حضرت زهرا (س) را چگونه می خوانند؟  ۳۴مرتبه الله اکبر – ۳۳ مرتبه سبحان الله – ۳۳ مرتبه الحمد الله .

امام حسین(ع) در کجا و توسط چه کسی به شهادت رسید ؟ در کربلا وتوسط یزید بن معاویه .

شرایط آب وضو را نام ببرید ؟ راکت باشد – پاک باشد – غصبی نباشد –مباح باشد .

کسانی که ازدواج با آنها حرام می باشد را نام ببرید ؟ مادر – خواهر- عمه- خاله – مادر بزرگ پدر – مادر بزرگ مادر –دختر خواهر – دختر برادر – خاله پدر –عمه پدر .

شطرنج چه حکمی دارد ؟ اگر برای ورزش باشد اشکال ندارد ولی اگر برای قمار باشد اشکال دارد و حرام است .

نام مادر قاسم چیست ؟ نجمه

سرور جوانان اهل بهشت چه کسانی هستند ؟ امام حسن(ع)و امام حسین (ع).

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ساعت ۱۶:۱۸ بعد از ظهر  توسط ناصر قادری پور   |